Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/10/2020 20:28
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/10/2020

.
.
.
.