Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/10/2020 21:56
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/10/2020

.
.
.
.