Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/10/2020 22:11
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/10/2020

.
.
.
.