Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/10/2020 21:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/10/2020

.
.
.
.