Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 12/10/2020 22:01
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/10/2020

.
.
.
.