Bản tin thời sự 19h45', ngày 11/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 11/10/2020 21:07
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/10/2020

.
.
.
.