Bản tin thời sự 19h45', ngày 1/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/10/2020 20:49
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/10/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.