Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 08/09/2020 21:24
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/9/2020

.
.
.
.