Bản tin thời sự 19h45', ngày 5/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 05/09/2020 21:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 5/9/2020

 

.
.
.
.