Bản tin thời sự 19h45', ngày 4/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 04/09/2020 20:59
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 4/9/2020

.
.
.
.