Bản tin thời sự 19h45', ngày 3/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/09/2020 20:49
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 3/9/2020

.
.
.
.