Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/09/2020 21:53
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/9/2020

.
.
.
.