Bản tin thời sự 19h45', ngày 29/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 29/09/2020 21:20
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 29/9/2020

.
.
.
.