Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/09/2020 20:32
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 02/09/2020

.
.
.
.