Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/09/2020 21:54
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 28/9/2020

.
.
.
.