Bản tin thời sự 19h45', ngày 27/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 27/09/2020 21:47
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 27/9/2020

.
.
.
.