Bản tin thời sự 19h45', ngày 26/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 26/09/2020 22:09
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 26/9/2020

.
.
.
.