Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/09/2020 22:50
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/9/2020

.
.
.
.