Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/09/2020 21:38
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/9/2020

.
.
.
.