Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/09/2020 21:10
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/9/2020

 

.
.
.
.