Bản tin thời sự 19h45', ngày 1/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/09/2020 22:21
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 1/9/2020

.
.
.
.