Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/09/2020 20:56
.
.

Bản tin thời sự 19h

45', ngày 17/9/2020

.
.
.
.