Bản tin thời sự 19h45', ngày 16/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/09/2020 22:19
.
.

Thời sự tối 17/9/2020

.
.
.
.