Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/09/2020 21:30
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/9/2020

.
.
.
.