Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/09/2020 20:37
.
.
Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/09/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.