Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 12/09/2020 21:14
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/9/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.