Bản tin thời sự 19h45', ngày 11/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 11/09/2020 21:19
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 11/9/2020

.
.
.
.