Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/9/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/09/2020 21:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/09/2020

.
.
.
.