Bản tin thời sự ngày 24/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/08/2020 20:53
.
.

Bản tin thời sự ngày 24/8/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.