Bản tin thời sự 19h45', ngày 9/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/08/2020 20:35
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/8/2020

.
.
.
.