Bản tin thời sự 19h45', ngày 4/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 04/08/2020 21:00
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 4/8/2020

.
.
.
.