Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/08/2020 20:57
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/8/2020

.
.
.
.