Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 31/08/2020 22:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 01/09/2020

.
.
.
.