Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/08/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/08/2020 20:49
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/08/2020

.
.
.
.