Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/08/2020 20:46
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/8/2020

.
.
.
.