Bản tin thời sự 19h45', ngày 27/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 27/08/2020 21:19
.
.

Bản tin thời sự ngày 27/8/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.