Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 25/08/2020 21:28
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/8/2020

.
.
.
.