Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 22/08/2020 22:24
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/8/2020

.
.
.
.