Bản tin thời sự 19h45', ngày 21/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 21/08/2020 20:16
.
.

Bản tin thời sự ngày 21/8/2020

.
.
.
.