Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/08/2020 20:47
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 20/8/2020

.
.
.
.