Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/08/2020 20:41
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/8/2020

.
.
.
.