Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/08/2020 20:14
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/8/2020

.
.
.
.