Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/08/2020 21:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/8/2020

.
.
.
.