Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/08/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/08/2020 21:32
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/08/2020

.
.
.
.