Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/08/2020 21:47
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/8/2020

.
.
.
.