Bản tin thời sự 19h45' ngày 14/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 14/08/2020 21:27
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 14/8/2020

.
.
.
.