Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/08/2020 20:35
.
.

Bản tin thời sự ngày 13/8/2020 | QTV

.
.
.
.