Bản tin thời sự 19h45', ngày 11/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 11/08/2020 23:08
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 11/8/2020

.
.
.
.