Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/08/2020 22:48
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/8/2020

.
.
.
.