Bản tin thời sự 19h45' ngày 02/08/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/08/2020 20:56
.
.

Bản tin thời sự ngày 02/08/2020 

.
.
.
.